Landshypotek Bank bolån

Landshypotek Bank bolån

Sveriges nionde största bank
Första hypoteksföreningen bildades 1836 - i dag är Landshypotek bank med samma uppgift att med goda villkor finansiera jord- och skog.
Har lånat ut 64 miljarder kronor till svenska jord- och skogsbruket.
Ägs av lånekunderna, som är medlemmar. De 42 000 medlemmarna är organiserade i en ekonomisk förening med tio regioner.
Överskottet i verksamheten går tillbaka till jord- och skogsbruket, genom återinvestering i verksamheten och medlemsutdelning. För 2015 års resultat gick 149 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna.
Affärsverksamhet är organiserad i nio distrikt med 20 kontor.
Runt om i landet finns cirka 70 kundansvariga som alla kan jord och skog - och finansiering.
Den lokala närvaron och närheten till näringen förstärks med cirka 80 förtroendevalda som själva är jord - och skogsbrukare. De förtroendevalda är ambassadörer, utför värderingar och har en demokratisk uppgift i ägarorganisationen.

I över 180 år har vi varit banken för Sveriges jord- och skogsbrukare. Nu kan även du som bor i hus låna hos oss. En trygg men annorlunda bank. Med vår transparenta prissättning och rabatt utifrån belåningsgrad ser du vilken ränta du kan få direkt på hemsidan.

Senaste ränteändringar för Landshypotek Bank bolån

Datum Bindningstid Förändring Ny ränta
2020-03-09 08:41 3 år 0,20 % 1,75 %
2020-03-09 00:12 10 år 0,20 % 2,39 %
2020-03-09 00:12 8 år 0,20 % 2,24 %
2020-03-09 00:12 5 år 0,10 % 1,85 %
2020-03-09 00:12 4 år 0,15 % 1,80 %
2020-03-09 00:12 2 år 0,15 % 1,75 %
2020-03-09 00:12 1 år 0,10 % 1,75 %
2020-02-19 00:12 3 mån 0,10 % 1,76 %
2020-01-20 09:16 10 år 0,25 % 2,59 %
2020-01-20 09:16 8 år 0,25 % 2,44 %
Kontakt

Regeringsgatan 48
Postadress: Box 14092
104 41 Stockholm

Mer info
hos Landshypotek Bank bolån

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
El
Rörligt pris, bor i lägenhet, 2800 kWh/år
  • Lägst årskostnad 651 kr
  • Högst årskostnad 2 450 kr
  • Att spara 1 799 kr

Jämför här