Landshypotek Bank


Landshypotek Bank

Sveriges nionde största bank
Första hypoteksföreningen bildades 1836 - i dag är Landshypotek bank med samma uppgift att med goda villkor finansiera jord- och skog.
Har lånat ut 64 miljarder kronor till svenska jord- och skogsbruket.
Ägs av lånekunderna, som är medlemmar. De 42 000 medlemmarna är organiserade i en ekonomisk förening med tio regioner.
Överskottet i verksamheten går tillbaka till jord- och skogsbruket, genom återinvestering i verksamheten och medlemsutdelning. För 2015 års resultat gick 149 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna.
Affärsverksamhet är organiserad i nio distrikt med 20 kontor.
Runt om i landet finns cirka 70 kundansvariga som alla kan jord och skog - och finansiering.
Den lokala närvaron och närheten till näringen förstärks med cirka 80 förtroendevalda som själva är jord - och skogsbrukare. De förtroendevalda är ambassadörer, utför värderingar och har en demokratisk uppgift i ägarorganisationen.

I över 180 år har vi varit banken för Sveriges jord- och skogsbrukare. Nu kan även du som bor i hus låna hos oss. En trygg men annorlunda bank. Med vår transparenta prissättning och rabatt utifrån belåningsgrad ser du vilken ränta du kan få direkt på hemsidan.

Regeringsgatan 48
Postadress: Box 14092
104 41 Stockholm

Jämförs just nu Compricer

Fast pris, bor i lägenhet, 20000 kWh/år

Lägst årskostnad 10 928 kr
Högst årskostnad 14 000 kr
Att spara 3 072 kr

Jämför här