Vad som är en rimlig förvaltningsavgift är inte så lätt att svara på. Internationellt sett är avgifterna på svenska fonder inte så höga. Marknaden fungerar som en oligopolmarknad där priset inte så lätt går att konkurrera med. Sänker en priset, sänker alla andra och det är inte säkert att man får en konkurrensfördel. Jämför med bensinpriserna.

Dessutom är skattereglerna sådana att man inte kan byta mellan fonder utan att få lov att skatta av vinsten. Då får man ett mindre belopp att placera om och detta hindrar hög rörlighet och bra konkurrens. Att välja indexfonder bara för att avgifterna skulle vara lägre ska man se upp lite med. Det händer från tid till annan att enstaka företag i Sverige blir väldigt dominerande i börsvärde. Riskspridningen är då inte speciellt god, om index består till stor del av ett enda företag.

Två saker:
1. Det är viktigt med låga förvaltningsavgifter, speciellt för sparande på lång sikt. Just pensionssparande är oftast på riktigt lång sikt. För sparande till premiepension och tjänstepension har konkurrensen eller upphandlingen fungerat bra för spararna och avgifterna har pressats rejält.
2. Det du får för avgiften är en professionell förvaltning, du slipper bevaka marknader själv och behöver inte vara aktiv och flytta om. Köp och försäljning på egen hand kostar också pengar och i vanliga sparformer behöver du skatta av vinsten. Med fonder kommer du dessutom enkelt och billigt åt utländska börser. Att ha professionell förvaltning i vissa länder är kostsamt och kunskap om en del länders företag kan vara svårare att få än i mindre ”exotiska” länder. I en avgift kan det också ingå olika kringtjänster, tillgänglighet, personliga råd osv. Där handlar det om vad du själv behöver.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank