Finansdepartementets förslag om ändringar i premiepensionssystemet gynnar dem som inte är aktiva väljare. De skriver att det ska anpassas till pensionsspararnas kunskap och engagemang för att förvalta sin premiepension. Det tycker jag är bra. Men jag saknar förslag och stimulanser för att öka engagemanget hos dem som inte är aktiva idag. Det ena behöver inte utesluta det andra. Risken är annars att fler blir mindre aktiva.

Förslagen i korthet är:
- Avgift vid fondbyten. Det är inte klart hur mycket det ska kosta eller om några byten är avgiftsfria.
- Premiesparfonden eller ”soffliggarfonden” ska ändras till generationsfonder
- Den sjunde AP-fonden kommer att erbjuda färdiga portföljsammansättningar för olika riskprofiler
- Efterlevandeskyddet innan du går i pension som tidigare har diskuterats, kommer inte att införas.

Syftet med det nya pensionssystemet var att vi alla skulle bli mer aktiva samtidigt som ansvaret för pensionen lades över på varje individ. Det är framför allt de yngre som behöver hjälp med att förstå vikten av premiepensionen. Den kommer att utgöra en ganska stor del av den framtida pensionen.

För att öka engagemanget tror jag det är viktigt att på ett enkelt sätt nå ut med bättre information om hur mycket pengar som faktiskt sätts av till premiepensionen. Det finns säkert bättre sätt att nå ut till yngre personer än genom det orangea kuvertet. Istället för att prata om procent och fördelning är det bättre att visa i kronor. Intresset borde öka om den som har en inkomst på 20 000 kronor per månad vet att runt 6 000 kronor per år sätts in till premiepensionen och ansvaret för placeringen ligger hos en själv.

Att få fler yngre personer att välja placering för sin premiepension är en utmaning. Men genom att införa privatekonomi på skolschemat och att information om pensionen är en del i ämnet kommer man ett stort steg på väg. Genom ökad kunskap ökar samtidigt intresset för att bli mer aktiv.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar