Jag brukar främst rekommendera rörlig ränta, och hittills har det nästan alltid varit bäst. Men det finns fördelar med att ha bunden ränta, eftersom du då vet dina kostnader lång tid framåt.

Vad experterna tror om räntan i framtiden avspeglar sig i den bundna räntan – ju högre räntehöjning de tror på i framtiden desto högre är den bundna räntan. Om du tror på hög inflation i framtiden och därmed räntehöjningar kan detta vara ett argument för att binda. Har du stora lån kan du binda en del, för att på så sätt sprida riskerna.

Anders Andersson, chefredaktör Driva Eget