Tidsaspekten är viktig när du ska välja placering. Om du planerar ta ut dina pengar den dagen du går i pension eller inom ett par år kan en kortsiktig ränteplacering vara tryggast.

Om du däremot har för avsikt att vänta ytterligare några år att ta ut dina pengar är en kapitalförsäkring med både räntefonder och aktiefonder ett bättre alternativ. Då har pengarna längre tid på sig att växa och du slipper kapitalvinstskatten.

Känner du dig osäker på hur du ska placera kan det vara bra att ta kontakt med en placeringsrådgivare som tittar på din totala ekonomiska situation och ger dig ett råd utifrån en mer samlad bild.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP