Jag rekommenderar att du direktsparar i fonder. Med tanke på din att du skriver att du är en försiktig sparare föreslår jag en mix av långa och korta räntor eller fonder med låg risk. Alternativt att du delar upp summan och placerar i fonder med både hög och låg risk. Placeringen med den låga risken kan då tas ut inom ett kortare tidsspann, medan placeringen med hög risk kan placeras över ett lite längre tidsperspektiv.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP