Det är i stort sett en omöjlig fråga att svara på, men det är knappast troligt att det kan bli så snart som under nästa mandatperiod.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank