Räntorna dras av i inkomstslaget kapital och är skilt från skatten på lön. Kapitalskatten är rak – 30%. Det spelar alltså normalt ingen ekonomisk roll vem som drar av räntorna. Men skulle räntorna (underskottet i kapital) vara större än 100 000 kronor för en person blir avdraget bara värt 21% på belopp över de 100 000 kronorna.

Hur mycket skatt man betalar överhuvudtaget spelar också stor roll. Man måste ju ha något att dra av skattereduktionen mot. Din fru kanske har en skatt på runt 23 000 kronor på sin inkomst och det täcker i så fall ränteavdraget. I ert fall verkar det därför inte spelar någon roll om du skulle dra av hela eller ni delar på beloppet. Men något annat som jag inte känner till i hennes deklaration kan påverka detta. Går ni in på nätet och deklarerar framgår detta och där är det också enkelt att justera räntebeloppen.

Ylva Ylveson
Privatekonom
Swedbank