I en traditionell försäkring sköts förvaltningen helt av företaget som fått förtroendet att ta hand om dina pengar och du har alltid en garanterad värdetillväxt på de premier som betalats in. Som minst har du alltid en garanterad ränta.

I fondförsäkring bestämmer du själv hur dina pengar ska förvaltas och vilken fondfördelning du vill ha i ditt sparande. Du väljer risknivå och byter fonder när du vill. Fondförsäkring innebär ofta högre avkastning än en traditionell försäkring men du har ingen garanterad ränta. Pengarna kan alltså både öka och minska i värde.

Huruvida du ska spara i det ena eller det andra är helt beroende på vem du är som person och dina personliga preferenser vad gäller risk. Det kan inte någon annan avgöra åt dig.

Fördelen med en traditionell försäkring är alltså att du alltid har en viss garanterad återbäring och att det är en relativt trygg placering. I en fondförsäkring har du inte några garantier, men har möjlighet till bra avkastning och att ta del av uppgångar på marknaden. Du kan själv påverka hur dina pengar placeras. Det egna inflytandet och möjligheten till en god tillväxt är två skäl att spara i fonder. Har du kort tid kvar till pension kan du alltid välja fonder med lägre risk.

Känner du dig ändå osäker på hur du ska placera dina pengar kan det vara bra att ta kontakt med en pensionsrådgivare så att du får ett sparande som passar just dig.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP