Vad trevligt att ha ett sådant mål! Hur priserna på fritidsbostäder utvecklar sig framöver kan nog ingen sia om. Timingen är därför svår att råda om. Prisutvecklingen beror på både ort, reallöneutveckling, förmögenhetstillväxt och konjunktursvängningar. På fem års sikt kan det vara tveksamt hur mycket risk ni ska våga ta i ett sparande och på kort sikt blir det inte så stor hävstång av avkastningens storlek. Det är främst det avsatta sparandet som är avgörande. Litet räkneexempel:
Under fem år har ni sparat 180 000 kronor. Med 2% avkastning varje år är kapitalet efter skatt uppe i nära 187 000 kronor. Skulle ni lyckas få så mycket som 10% per år har kapitalet vuxit till 215 000 kronor. Men för en sådan avkastning krävs placering i aktier och då är samtidigt risken för att kapitalet minskar rätt stor. Skillnaden är ju ändå inte så väldigt stor. Vill ni verkligen köpa sommarstugan är mitt råd att inte ta för stor risk med ert sparande om ni väljer det alternativet.

Om ni tar ett lån idag så motsvarar 3 000 kronor i månaden ett lån på 250 000 kr. Då har jag räknat med tio års amortering och en ränta på idag 4% och så småningom 6%. Med fem års återbetalning kan ni till den månadsutgiften låna ett betydligt mindre belopp, 150 000 kr.

Med ett tioårigt perspektiv kan ni resonera så här: Köper ni idag har ni 400 000 kr att köpa för (tio års amortering) inräknat det kapital ni redan har.
Väntar ni fem år kan ni ha 348 000 kr i kontantinsats, om räntan på sparkapitalet och månadssparandet är 2%, och kan dessutom låna 150 000 kr ytterligare på fem år.

Inte så stor skillnad i vad ni har råd att köpa alltså, så beslutet bör väl mer handla om vad ni vill ha och passa på att köpa när ni finner det objekt ni är ute efter.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank