Under de närmaste veckorna kommer det orange kuvertet skickas hem i brevlådan till över fem miljoner svenskar. Kuvertet innehåller besked om värdet och utvecklingen på din allmänna pension. Det handlar om de 18,5 procent av din lön som staten avsätter till din pension varje år. Så länge du arbetar, studerar, är föräldraledig eller gör värnplikten och samtidigt betalar skatt kommer det varje år in pengar på ditt konto hos Pensionsmyndigheten.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen, 2,5 procent, som du själv kan påverka genom att välja fonder. Du får placera i mellan en och fem olika fonder hos samma eller olika förvaltare. Gör du inget eget aktivt val placeras dina pengar i Premiesparfonden som förvaltas av den statliga Sjunde AP-fonden. Det behöver inte alls vara ett dåligt alternativ att avstå från att själv välja fonder. Det kan faktiskt vara både ekonomiskt, enkelt, bekvämt och tryggt att inte göra något val. Den som är passiv kan vara en lika stor eller till och med större vinnare än den aktive väljaren som byter fonder dagligen och är insatt i pensionsfrågan på detaljnivå. Mitt råd till den som trots allt vill aktivera sig och själv välja sina fonder är att tänka på följande:

  • Välj fonder med bred inriktning. Ju yngre du är desto mer aktier kan du ha, men sprid riskerna genom att placera i flera regioner i världen (globalt) och i flera branscher.

  • Sprid riskerna genom att välja fonder hos några olika förvaltare.

  • Titta på avgifterna när du väljer fonder. Hos KPA Pension är exempelvis fondavgiften i premiepensionssystemet 0,19 % efter rabatt, oavsett vilken KPA-fond du väljer. Den genomsnittliga fondavgiften i hela premiepensionssystemet var efter rabatt 0,31 procent (2009).

  • Investera dina pensionspengar ansvarsfullt för att bidra till en hållbar framtid för människa och miljö. Min övertygelse är att hållbara investeringar dessutom i längden är mest lönsamt! KPA Pension erbjuder fyra etiska premiepensionsfonder med olika riskprofiler.


Kom också ihåg att den allmänna pensionen som redovisas i det orange kuvertet bara är en del av din totala pension. De flesta som arbetar har även en tjänstepension som arbetsgivaren betalar. Utvecklingen på tjänstepensionen redovisas i ett separat värdebesked som skickas ut en gång per år från ditt pensionsbolag. Många pensionssparar också privat ur egen ficka. Även detta sparande redovisas separat från det pensionsbolag som förvaltar dina privata pensionspengar.

Om du vill få en helhetsbild över din pension kan jag tipsa om pensionssajten http://www.minpension.se, som är ett samarbete mellan pensionsbolagen och staten.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension