Hej, Det finns fler saker att tänka på när du ska investera i enskilda aktier och det är viktigt att du är medveten om att värdet på enskilda aktier kan variera mycket i värde. Därför bör du köpa aktier i fler bolag för att inte ta för stor risk att ett enskilt bolag går dåligt. Investerar du i aktiefonder minskas risken automatiskt då fonder investerar i många olika företag. Men om investerar i enskilda aktier är det bra att läsa om aktiemarknaden i olika tidskrifter för att bilda dig en uppfattning om olika bolag och hur aktiemarknaden fungerar. Dessutom är det bra om du följer med utvecklingen regelbundet i de bolag du väljer, eftersom förutsättningarna kan ändras snabbt. Och var inte rädd att ändra innehav i din aktieportfölj.
Är du är ute efter att få en årlig avkastning från dina aktier, leta efter bolag som brukar ge hög utdelning. Önskar du värdestegring i första hand, bör du leta efter bolag som du tror har goda förutsättningar att lyckas med sin affärsidé i framtiden och kan ge bra värdestegring. Oavsett om bolaget ska kunna ge utdelning eller att aktiekursen ska kunna stiga måste bolaget naturligtvis gå med vinst i framtiden.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar