Hej!
Att du har en god inkomst är jättebra. Då har du goda möjligheter att betala av dina lån och få en bättre ekonomi i framtiden. Men det är viktigt att du inte lånar mer pengar. Då kan du hamna i en ond spiral som är knepig att ta sig ur. Det är en bra idé att slå samman lån. Men nu när det inte går får du välja en annan strategi; att beta ner lånen ett i taget.

Först och främst; skilj på räkningar (löpande utgifter som hyra, el, försäkring, TV, bredband) och lånebetalningar. Se om du kan minska dina löpande utgifter så att räkningarna blir mindre. Nästa steg är att se över lånen. Ta fram dina låneavier och gör en lista över kreditgivare, lånebelopp, räntesats och total månadskostnad. Bestäm dig för vilket lån du vill betala av först. Eftersom du har bra inkomst kan du säkert betala in mer på något av lånen. När ett lån är slutbetalat sjunker din månadskostnad och då kan du beta av nästa lån snabbare. I början känns det säkert segt men sedan går det snabbare och snabbare. Ha kvar din lista, uppdatera lånebeloppen med jämna mellanrum och stryk de lån du slutbetalat. Efter en tid kan du på nytt ansöka om att slå samman lånen till ett lån. Glöm inte att belöna dig själv. Det är en skön känsla när skulderna minskar.

När lånen är avbetade får du betydligt mer pengar att röra dig med och kan fundera på om du vill använda en del av pengarna till att bygga upp ett sparande.

Bodil Hallin
Familjeekonom
Ikano Bank