Hej! Jag utgår från att du menar hur stora skatteavdrag du får göra. När du deklarerar får du göra avdrag på den ränta du betalar på lån, både bolån och vanliga vanliga lån. Avdraget görs i inkomstslaget ”kapital” mot till exempel ränteinkomster. Blir det ett underskott av kapital får du en skattereduktion på 30 % av underskottet upp till 100 000 kronor och 21 % på underskott därutöver.

Men vi tar ett exempel för att göra det lite enklare: Anta att räntesatsen på ditt bolån är 4,00 %. Då blir din ränteutgift 90 000 kronor per år eller 7 500 kronor per månad. (2 250 000 kr x 0,04/12)

Har du inga andra inkomster eller utgifter av kapital blir din skattereduktion 27 000 kronor per år eller 2 250 kronor per månad (90 000 kr x 0,3/12).

Och räntekostnaden för ditt bolån blir då 63 000 kronor per år eller 5 250 kronor per månad efter skatt.

Du kan själv räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida. Självklart kan du också be banken om hjälp.

Bodil Hallin
Familjeekonom
Ikano Bank