Avkastningsskatt tas ut löpande (årsvis) och den är baserad på den genomsnittliga statslåneräntan året innan. Det är alltså ingen ränta som SPP sätter själv utan det är samma för samtliga bolag.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP