Det är omöjligt att besvara din fråga genom att uppge ett visst belopp. Skälet till det är att det bl a beror på om du har tjänstepension och i så fall vilka regler som gäller för den (i kollektivavtalade tjänstepensioner upprätthålls normalt pensionsintjänandet under viss tid).

När det gäller allmän pension finns det möjlighet att tillgodoräknas ett särskilt pensionsgrundande belopp för barnår under högst fyra år per barn. Det som kan sägas generellt är att inom såväl allmän pension som inom premiebestämda tjänstepensionsplaner så premieras ett långt arbetsliv med så hög sysselsättningsgrad som möjligt.

Sammanfattningsvis kommer du sannolikt få lägre pension jämfört med om du hade arbetat heltid under dessa år, men hur mycket går som sagt inte att svara på. Jag råder dig att ta del av de pensionsprognoser som du får för att bilda dig en uppfattning om din framtida pensions storlek och kanske agera utifrån den informationen.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension