De flesta hushåll har fått det bättre ekonomiskt ställt efter de senaste årens skattesänkningar och lägre räntekostnader. Men samtidigt finns en ökad osäkerhet över framtiden och hur den kommer att påverka den egna plånboken. Att se över sin totala ekonomi är ett bra sätt för att skapa trygghet.

Låga boräntor under nästa år
Under 2012 har räntorna stegvis sänkts. Riksbanken har sänkt reporäntan två gånger under året, totalt med 0,5 procentenheter. I januari låg reporäntan på 1,75 procent och den första december ligger den på 1,25 procent. Riksbanken kan besluta om ytterligare en sänkning i år vilket vi får reda på den 18 december. Bolånen som även påverkas av andra faktorer än reporäntan har sjunkit mer än reporäntan under 2012. I januari låg tremånader bindningstid på 4,42 procent hos oss på Länsförsäkringar och den första december på 3,29 procent. Det innebär en sänkning av räntekostnaden med en tusenlapp per månad för ett bolån på 1,5 miljon efter skatteavdrag.
Ränteutvecklingen framöver är osäker och är till stor del beroende av hur skuldkrisen i Europa kommer att utvecklas. Men vi kan räkna med att räntan kommer ligga på en låg nivå under en lång tid framöver och den kortaste bindningstiden kan sänkas ytterligare innan den åter börjar stiga.

Fyra tips inför nästa år

  • Även om räntan kommer att ligga på en låg nivå ytterligare en tid kan du som har bolån fundera på om det snart är dags att binda en del av lånet. De längre bindningstiderna ligger på en nivå som troligen kommer att bli lönsamt.


  • I tider av osäkerhet är det tryggt med ett bra försäkringsskydd i händelse av arbetslöshet, sjukdom och dödsfall.


  • Se över sparandet och fördela pengarna till en lagom risknivå. Spara även på ett lättillgängligt sätt för oplanerade utgifter.


  • Kontakta en rådgivare för att få hjälp med den totala översynen.


Några privatekonomiska förändringar under nästa år
Innehållet i budgetpropositionen som presenterades i höstas omfattar få satsningar riktade till hushållen. De åtgärder som föreslås går främst till pensionärer och barnfamiljer med låga inkomster.

Föräldrapenningen höjs
Föräldrapenningen höjs för föräldrar med låg eller ingen inkomst. Grundnivån höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag. Det innebär att föräldrapenningen höjs från 5 400 kronor till 6 750 kronor per månad. Samtidigt föreslås att 80 procent av föräldradagarna måste plockas ut innan barnet fyllt 4 år. Men 20 procent av dagarna ska kunna sparas till barnet fyller 12 år, från 8 år idag.

Skatten till pensionärer sänks
Skatten sänks mellan 500 och 700 kronor per år för de flesta pensionärer. Även bostadstillägget höjs för ogifta pensionärer med upp till 2 040 kronor per år.

Billigare att hyra ut bostaden
Schablonbeloppet vid uthyrning av privatbostad höjs från 21 000 till 40 000 kronor. Regeringen föreslår även en sänkning av den kommunala fastighetsavgiften för hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus. Dessutom förlängs nedsättningen av den kommunala fastighetsavgiften för nybyggnation av bostäder från 10 till 15 år, det gäller för byggnader med värdeår 2012 eller senare.

Ändrade belopp för 2013

  • Prisbasbelopp: 44 500

  • Förhöjt prisbasbelopp: 45 400

  • Inkomstbasbelopp: 56 600
Kontroll innan årsskiftet kan löna sig
För att inte betala mer skatt än nödvändigt kan du titta lite extra på bland annat aktieaffärer som har gjorts under året.

Sålt aktier eller aktiefonder
Om du har sålt aktier eller aktiefonder kan du kvitta den vinst som uppstått mot en aktieförlust om försäljningarna görs under samma år. En kapitalförlust är enbart avdragsgill till 70 procent om den inte går att kvitta mot kapitalvinst.

Pensionssparande
Utnyttja avdragsrätten vid inbetalning till ditt privata pensionssparande före årsskiftet. Det högsta avdragsgilla beloppet för privatpersoner är normalt 12 000 kronor. Om du saknar pensionsrätt i din anställning kan du få högre avdrag.

Skattejämkning
Kontrollera skattejämkningen så att den inte är för hög, annars finns risk att du får betala kvarskatt.

Undvik kostnadsränta
Om du av någon annan anledning räknar med att behöva betala in mer än 30 000 kronor i skatt, ska du betala in summan senast 12 februari 2013 för att undvika kostnadsränta som börjar löpa den 13 februari 2013.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar