Hej!

Priset på bostäder har mer än fördubblats de senaste 15 åren och många har vant sig vid att priserna ”alltid” stiger. Uppgången beror bland annat på att boräntorna har sjunkit vilket gjort att vi har fått råd att låna mer, att det är brist på bostäder och att våra inkomster har ökat.

Framöver tror jag inte att vi kan vänta oss att bostaden kommer att bli en lika bra investering. Räntorna är redan så låga att priserna inte kommer att eldas på av att det blir ännu billigare att låna. Bolånetaket bidrar också till att bromsa uppgången. Det är snarare troligt att priserna kommer att stå ganska stilla eller stiga svagt framöver, men förhoppningsvis kan det göra att vi får en mer sund syn på bostaden. Den är ju framför allt just en bostad som man ska komma hem till varje dag och trivas i! Visst kan den fortfarande bli en bra investering över tid, men se den framför allt som en bostad och en eventuell prisuppgång som en bonus.

Maria Landeborn
Privatekonom, SBAB