Den första frågan jag ställer mig är vad du har för typ av förvaltning, traditionell eller fond. Vid fondförvaltning kan värdet gå upp och ner beroende på hur du har placerat dina pengar. Vid traditionell förvaltning är det ditt försäkringbolag som förvaltar dina pengar mot en garantiränta.

Tycker att det låter lite konstigt med skatt på utdelning, kanske menar du avkastingsskatt som är en schablonskatt. På en pensionsförsäkring tas det ut avgifter för att förvalta din försäkring och avkastningsskatt oberoende av om värdet har ökat eller minskat. Om du har fonder kanske du ska gå igenom och se vad du har. Möjligen ligger du med för hög risk och bör balansera portföljen något.


Hälsningar
Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP