Räntesatsen varierar beroende på hur stor kvarskatten är och hur länge du väntar med att betala in beloppet. På kvarskatt som gäller inkomståret 2012 behöver man inte betala någon ränta förrän 13/2 i år. Under perioden 13/2 – 3/5 är räntan 1,25 % på belopp över 30 000 kronor. Från och med 4/5 är räntan 1,25 % från första kronan. Vid förfallodagen, som för de allra flesta infaller 12 november, höjs räntesatsen till 16,25 %.

Utgiftsräntan på skattekontot är inte avdragsgill, vilket gör att den motsvarar en vanlig, avdragsgill ränta på ungefär 1,8 %. Så vill du tjäna någon krona extra kan du placera dina pengar på ett sparkonto som ger mer än 1,8 % och betala in kvarskatten först vid förfallodagen. På skatteverkets hemsida finns mer information om ränta på skattekontot.

Ett exempel: Har du kvarskatt på 50 000 kronor som du betalar in 11 november i år blir din totala räntekostnad ungefär 350 kronor.
(20 000 kr x 1,25 % x 50 dgr/365= 34 kr
50 000 kr x 1,25 % x 187 dgr/365 = 320 kr)


Vänliga hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank