Hej!
Återbetalningssyddet kostar inget. Om du väljer att inte ha återbetalningssydd tilldelas du däremot en riskkompensation som kan uppgå till cirka 5 % av ditt pensionskapital. Riskkompensationen kommer från pensionskapital som fördelas från andra pensionssparare som avlidit och liksom du avstått från återbetalningsskydd. Skulle du avlida innan pension går pengarna alltså tillbaka till försäkringsbolaget och andra försäkringstagare istället för till din familj.

Hälsningar

Katarina