Pension är istället för lön när du inte längre jobbar. Om du inte ska pensionsspara måste du hitta en annan form att finansiera den tiden. Kapitalförsäkring eller investeringssparkonto skulle kunna vara ett alternativ för dig. Personligen tycker jag att pensionssparande är en sparform som passar de allra flesta. Målsättningen måste vara att vi kan vara självförsörjande även när vi går i pension och slippa förlita oss på bidrag.

Hälsningar Katarina