Jag utgår från att du med pensionsspar menar IPS (Individuellt pensionssparande).

Det som skiljer IPS från pensionsförsäkring är bl a att:
- det inte finns något försäkringsinslag
- det är större valfrihet avseende placeringar
- vid avsaknad av förmånstagare betalas värdet vid dödsfall betalas ut till dödsboet
- sparandet inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Du hittar mer information om IPS på konsumenternas.se

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension