Riksbankens beslut i oktober att behålla reporäntan och räntebanan oförändrade pekar på en låg rörlig ränta ännu ett år. De bundna räntorna väntas stiga men långsammare än tidigare förväntat. När det gäller amorteringar och boendekostnader är rådet ändå att se på dem mer långsiktigt. En målbild för den som vill bo kvar i sin bostad kan vara att ha kommit ner till en 50 procentig belåningsgrad som pensionär, eller att ha ett alternativt kompletterande sparkapital. Läs mer i vår ränteanalys

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank