Det är olika beroende på vilken pension som avses. Förslagsvis kontaktar du ditt försäkringsbolag för mer information och eventuell hänvisning.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension