Om du är född 1939 så består din allmänna pension till 15/20 av tilläggspension (det gamla systemet), och till 5/20 av det nya systemet (inkomst- och premiepension).


Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension