Frivilliga efterlevandeskydd på tjänstepension eller privat pension kan väljas bort. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension