Det går inte att säga vad som är ”bäst”. Däremot går det att redogöra för vissa principiella skillnader.

Sparandet i en kapitalförsäkring kan göras på flera sätt:

- i en traditionell försäkring med garanti
- i en fondförsäkring utan garanti där du själv väljer fonder
- i en depåförsäkring utan garanti där du kan välja fonder, aktier eller andra värdepapper.

Avkastningen i en kapitalförsäkring beräknas schablonmässigt utifrån statslåneräntan, och skattesatsen är 30%. Du betalar också en eller flera avgifter för kapitalförsäkringen, t ex fast årsavgift, kapitalavgift och eventuell fondavgift om placeringen har gjorts i fonder. Kapitalförsäkringen har ofta en avtalad försäkringstid, men det går normalt att få tillgång till kapitalet i förtid genom så kallat återköp (vilket kan vara förenat med avgift). Utbetalning kan ske genom ett engångsbelopp eller som månadsvisa utbetalningar. Det finns också möjlighet att förordna en förmånstagare till kapitalförsäkringen.

Sparandet på ett bundet bankkonto innebär att pengarna är låsta på kontot under den avtalade tiden. Normalt går det mot en avgift att få tillgång till pengarna i förtid. Utöver avgift för eventuell förtidsinlösen utgår inga avgifter. Den faktiska avkastningen beskattas med 30%.

För att få mer information om respektive sparform kan du kontakta din bank eller ditt försäkringsbolag.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension