Hej!
Vad gäller inkomstbeskattning så finns det en skatteregel i svensk lagstiftning vid utlandsboende som kallas 6 månadersregeln. Den innebär att vid bosättning utomlands sammanlagt mer än 6 månader under en 12 månaders period så behöver man bara skatta för sin inkomst i bosättningslandet. Om du flyttar utomlands och ska vara borta 1 år eller längre, ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige. Är du anställd och betalar skatt i arbetslandet, är du normalt befriad från att betala skatt i Sverige.

När du skriver att du "uppbär tjänstepension " misstänker jag att du menar att det betalas in en premie från företaget till en tjänstepension i Sverige under din utlandstjänst och inte att du är pensionär och uppbär pension. Vad gäller beskattning då finns det alltid en risk att du kan bli förmånsbeskattad för premien i annat land än där du är bosatt. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller i just det landet du ska till. Det bör din arbetsgivare kunna hjälpa dig att reda ut.

Om du har medföljande kan det vara klokt att ta reda på vad som gäller för dem. Läs gärna bifogad artikel om vad du ska tänka på vid en utlandstjänst.

Den internationella karriärens baksmällaHälsningar

Katarina