Det finns olika upplägg för hur ett lån ska betalas tillbaka. Har du rak amortering, amorterar du samma summa varje gång och räntekostnaden minskar i takt med att skulden betalas av, vilket innebär att den totala utgiften minskar med tiden. Annuitetslån innebär att du har samma totala utgift under hela tiden du har lånet. Amorteringen är då lägre i början och blir högre efter hand medan räntekostnaden är högre i början och minskar med tiden.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar