Hej!

Så här skriver pensionsmyndigheten om vem som har rätt till allmänpension.

"Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också delar som inte är inkomstgrundade, som garantipension. "

Jag råder dig ändå att kontakta pensionsmyndigheten för att få klarhet om det kan finnas andra möjligheter för henne att tjäna in pension. Hon kan ju dessutom ha rätt att få pension från det land där hon arbetat och tjänat in pension.

Hälsningar
Katarina