Den energi som inte blir till ljus alstrar värme så rent teoretiskt stämmer det du säger förutsatt att du har ett behov av att värma upp ditt hushåll och att du i dagsläget värmer huset med el. Om du däremot har ett mer effektivt eller miljövänligt sätt att värma huset med exempelvis värmepump eller fjärrvärme så är det sämre att värma huset med glödlampor. Lamporna är dessutom placerade på ställen där du inte vill ha värmen (som uppe i taket) och under minst 6 månader på sommarhalvåret vill man snarare ha kyla än värme. Dessa faktorer gör att jag aldrig kan rekommendera gamla och energislösande lampor. Det är i alla lägen bättre med moderna energisnåla lampor som dessutom är en bättre investering rent ekonomiskt eftersom de har en avsevärt mycket längre livslängd.


Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ