Först och främst är det inte så att just den el som produceras i ett vindkraftverk öronmärks och skickas hem till dig. Miljövänlig* el handlar enkelt förklarat om att ställa krav på elproducenterna. De elbolag som säljer miljövänlig el förbinder sig att köpa in motsvarande mängd miljövänlig el vilket ökar efterfrågan på och lönsamheten för producenter av förnyelsebar el. I teorin skulle det innebära att om alla i Sverige tecknar elavtal med miljövänlig el så får elhandelsbolagen bara köpa in miljövänlig el vilket gör att producenter av ”smutsig” el får svårt att överleva och tvingas satsa på produktion av miljövänlig el.

*Miljövänlig el är ett begrepp som normalt syftar till el från förnyelsebara källor såsom vind, vatten eller sol och som därmed inte bidrar till några utsläpp av koldioxid. Jag rekommenderar generellt att man väljer ett elbolag som har Naturskyddsföreningens certifiering Bra Miljöval som är den enda riktiga miljömärkningen av el i Sverige.


Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ