Till icke förnybara energikällor räknas de energislag som skapats i naturen under miljoner år. Till dessa energislag räknas i huvudsak fossila bränslen som olja, kol och naturgas men också exempelvis uran som används som bränsle i kärnkraftverk.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ