Ja, med största sannolikhet kommer änkepensionen att beskattas i England och förmodligen är skatten lägre där. Denna inkomst måste ändå deklareras och beskattas i Sverige till en högre skattesats. För att undvika dubbel skatt gör du så här när du deklarerar: Under rubriken ”övriga upplysningar” längst ner på deklarationsblanketten kryssar du i rutan ”inkomster från utlandet”. Sätt även ett kryss i rutan ”jag begär avräkning av utländsk skatt”. På så sätt behöver du bara betala mellanskillnaden.

Ring gärna Skatteupplysningen på 0771 - 567 567 om du har fler frågor om aktuella skattesatser med mera. De hjälper gärna till.

Med vänliga hälsningar

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank