Nischbanker är banker som erbjuder ett begränsat utbud av banktjänster till skillnad från fullsortimentsbankerna Handelsbanken, Nordea Swedbank och SEB. Vissa nischbanker erbjuder till exempel inte utländsk valuta medan andra nischbanker har specialiserat sig just på det. Nischbankerna har ofta bra villkor på ”sina” produkter, exempelvis sparkonton. Så det kan löna sig att jämföra och ha mer än en bank. Allt som allt finns det 35 nischbanker, två medlemsbanker (JAK och EKO-banken) samt en rad lokala sparbanker. Hos Finansinspektionen finns en förteckning över alla banker.