Småbolagsfonder kräver mer is i magen hos spararen. En sådan fond svänger nämligen mer än en vanlig Sverigefond. Många mindre bolag är mer känsliga för konjunkturen, börsen och hur det bra efterfrågan är. När börsen går bra brukar småbolagsfonderna gå ännu bättre. När börsen sedan blir sur, blir det omvänt. Då faller småbolagen ännu mer. Eftersom börsen gått starkt under lång tid är alltså risken större för större ras i småbolagen.

Men över längre spartider förväntas småbolagsfonderna ge mer i avkastning. Men lägg inte alla dina Sverigefondspengar i småbolag. 20-30 % av din Sverigepott räcker gott. Då får du mer tåligt sparande.