Jag får ofta den här frågan och brukar svara att det beror på vilken typ av hushåll man bor i och därmed på hur mycket el man gör av med per år. Om jag hade bott i en storförbrukande villa hade jag tecknat ett elavtal med fast elpris på ca 3-5 år för att inte riskera att drabbas av några tråkiga överraskningar vid kalla vintrar. Nu bor jag i lägenhet och väljer därför rörligt elpris.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ