Hej!

Som elkonsument betalar du både till ditt elnätsbolag och elhandelsbolag och kan brytas ner i ett antal olika delar.

Kostnad för elnät
Den så kallade nätavgiften betalas till elnätsbolaget och består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften baseras på hur hög huvudsäkring du har i ditt hem och den rörliga delen varierar för olika elnätsbolag men ligger normal på ca 15-25 öre/kWh. Elnätsmarknaden är statligt reglerad och Energimarknadsinspektionen ser till att priserna är skäliga.

Kostnad för elhandel
Räkningen från ditt elhandelsbolag baseras på ett elpris som kan vara antingen fast, rörligt eller en kombination. Elbolagen sätter elpriserna baserat på spotpriset på den Nordiska elbörsen vilket kan jämföras med hur bankerna sätter räntan baserat på riksbankens reporänta. När E.ON säger att dom säljer el för 13 öre/kWh är det med största sannolikhet det aktuella rörliga elpriset. Ovanpå elpriset tillkommer alltid (1) elcertifikatsavgift, (2) energiskatt och (3) moms. Elcertifikatsavgift är något som alla konsumenter betalar och som i sin tur tilldelas producenter av förnyelsebar energi. Energiskatten regleras av staten och är 2015 satt till 36,75 öre/kWh inkl. moms (i vissa kommuner i norra Sverige är energiskatten reducerad med 10 öre).

Ett rörligt elpris på 13 öre/kWh resulterar därför i ett totalt pris till ditt elhandelsbolag på ca 50-60 öre/kWh inkl. moms lite beroende på var i Sverige du bor. Men då skall man också vara medveten om att 13 öre/kWh är mycket lågt. Elpriset har de senaste månaderna legat på historiskt låga nivåer vilket kan ses som en risk att priserna går upp alternativt en möjlighet att binda sitt pris på en förhållandevis låg nivå.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ