Hej K,

Om du omfattas av kollektivavtalet KAP-KL går det inte att idag flytta det till ett annat avtal. KAP-KL är nämligen kollektivavtalet för anställda inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag. ITP är kollektivavtalet för privatanställda tjänstemän.

Om du inom KAP-KL tjänar över 7,5 ibb kan du ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension, dvs som garanterar en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Om du avgår utan att ta ut din pension direkt har du rätt till en så kallad livränta, det vill säga din redan intjänade pension.

Om du inom ITP tjänar över 7,5 ibb varierar beräkningen om du är född före eller efter 1978. Här ser du en bra jämförelse: Collectum

Om du står inför att välja jobb med pensionsavtal som är premiebestämt istället för förmånsbestämt finns det skillnader att ta hänsyn till. Med då måste faktorer som din ålder och lön vägas in. Generellt gäller att det kan löna sig att vara kvar i en förmånsbestämd lösning om du närmar dig pension. Har du däremot lång tid kvar och möjlighet att få premieinbetalningar som kan generera en bra avkastning är det något som kan vara värt att se över. Men om din tjänstepension är kopplad till ett kollektivavtal har du inte möjlighet att välja tjänstepensionsavtal.

Hälsningar

Katarina Wiberg