Hej, ja Bert undrade i frågan hur den föreslagna höjda löneskatten för äldre påverkar honom och om det kan ”löna” sig att fortsätta jobba efter 65 år. Höjd löneskatt betalas inte av den anställde utan av arbetsgivaren, vilket gör att personer över 65 nu blir dyrare att anställa. Du påverkas därmed inte annat än indirekt om du inte är egenföretagare. Om du tar ut din pension och samtidigt kan och vill fortsätta arbeta är det bra. Men tänk på att du kan komma över brytpunkten för statlig inkomstskatt om du både tar ut lön och pension samtidigt. I din fråga framgår inte om du är över 65 eller inte. Ju längre du kan vänta med att ta ut din pension desto högre blir sedan månadsutbetalningarna.

Kolla också på jobbet vad som gäller för din tjänstepension. I en del avtal får du bara jobba en begränsad del om du samtidigt tar ut tjänstepension. Tänk också på att om du börjar ta ut tjänstepensionen så kan du inte ändra dig och ta ut mindre pension senare. Läs mer här: Ta ut en del av pensionen och fortsätta jobba.