Hej, Om du börjar lyfta din allmänna pension redan vid 62 års ålder blir månadsutbetalningarna lägre än om du tar ut dem senare. Om du samtidigt arbetar och tar ut lön fortsätter du att tjäna in pension på den lönen du får. Den procentsats du nämner förändras om du tar ut del av din pension tidigare och skjuter upp en del efter 65. Logga gärna in på minpension.se eller på Pensionsmyndighetens sida för att laborera med prognosverktyg för just dina förutsättningar. Hos Pensionsmyndigheten kan du läsa mer.