Bortsett från vissa elhandelsbolag som bara erbjuder en specifik form av prismodell så går det i regel alltid att förhandla med elhandelsbolagen om deras påslag, dvs. den fasta avgiften alt. påslaget i öre/kWh. Det är definitivt värt ett försök!

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ