Jag har inte satt mig in i hela budgetpropositionen men vad jag känner till så finns det inte några förslag som skulle förändra elmarknaden radikalt. Dom föreslår däremot en höjning av investeringsstödet för solceller till 225 miljoner 2016 och 390 miljoner för 2017-2019 vilket är positivt eftersom investeringsstödet tidigare år inte räckt till alla som ansökt. Utöver detta vill man dessutom satsa totalt 175 mkr under åren 2016-2019 på stöd till energilagring för hushåll (för att öka möjligheterna att lagra egenproducerad el).

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ