Hej,

Jag tycker du ska använda din ångervecka. Inom premiepensionen finns bra ickevalsalternativ för dem som inte mäktar med att göra egna val. Ickevalet heter Sjunde AP-fonden. Det är en globalfond med låg avgift som trappar ned risken automatiskt då du närmar dig pension. För en månadslön på 25 000 i månaden går ungefär 600 kronor till premiepensionen varje månad (Det finns ett tak till premiepensionen på lön upp till 36 313 kr. per månad). I det här exemplet betalar du 13 procent av det som sätts av till premiepensionen i extra avgift. Det krävs mycket avkastning för att du ska gå plus på den affären varje år fram till pension … En extra förvaltningsavgift för 79 kronor i månaden låter därför väldigt dyrt för att förvalta premiepensionen i relation till vad som sätts av.

Här kan du se hur avgifter påverkar avkastningen. Det som kan låta som några få procentenheter äter alltså upp stora delar av avkastningen i längden. Att då betala ytterligare för förvaltning blir kostsamt.

Hälsningar

Katarina Wiberg