Hej! Pensionen kan delas upp i tre delar. Den från staten, som kallas allmän pension och redovisas i det orange kuvertet. Tjänstepension från arbetsgivaren, i det här fallet från ditt AB. Sedan finns privat pensionssparande.

En viktig del av din pension är just tjänstepensionen och det är även gynnsamt för ditt AB att sätta av till tjänstepension eftersom aktiebolaget har full avdragsrätt för den. En förutsättning för tjänstepension är dock att du tar ut lön ur företaget. Din fråga rör det privata pensionssparandet.

Du nämner ny lag från januari. Regeringen har sänkt avdragsrätten för privat pensionssparande, från 12 000 till 1 800 kronor under 2015, för att sedan slopa den helt för 2016.

Kul att du ser att det kommer att gå bra för företaget nästa år! Prioritera din tjänstepension. Sedan kanske det finns lite extra att sätta av till ett ISK som ett separat sparande till konsumtion eller för att komplettera det andra pensionssparandet. Men det inte som ersättning för tjänstepensionen.

Kapitalet i ett ISK är obundet, det vill säga du kan göra uttag även innan du fyller 55 år, mer konkret när som helst utan avgifter. Den stora skillnaden är när i tiden du betalar skatt, idag eller när du ska plocka ut pengarna.

Hälsningar

Katarina Wiberg