Hej!
Det finns en statlig insättningsgaranti som skyddar kontanta belopp upp till 100 000 euro per person och sparinstitut. Har du sparande i aktier och fonder så är de åtskilda från institutets tillgångar, så dem ska du få tillbaka även i händelse av konkurs. Om det av någon anledning inte går att reda ut vad som är dina och vad som är institutets tillgångar, finns ett investerarskydd som ersätter upp till 250 000 kronor per institut. Här kan du läsa mer om insättningsgarantin och här kan du läsa om investerarskyddet

Mvh
Maria