Hej,

På företag med kollektivavtal brukar man ibland prata om avtalspensionen, annars kallas det ofta för tjänstepension. I grund och botten är det samma sak, det vill säga pension från arbetsgivaren. Orsaken till att Avanza nekat dig kan bero på att de inte är valbara inom det kollektivavtal du tillhör.

Hälsningar

Katarina Wiberg