Att säga exakt om eller hur mycket du kan låna går inte. Det beror på många andra frågor som om du har lån i övrigt, vilket sparande du har och så vidare. Ska vi ändå räkna lite på det kan vi använda oss av Finansinspektionen föreslagna skuldkvotstaket. Går det igenom innebär det att ingen får låna mer än 6 gånger sin årslön, efter skatt. I ditt fall skulle det innebära ett maxbelopp på ca 1,5 miljoner kr. Men som sagt, det är många andra faktorer som spelar in och mitt råd blir att ringa flera banker och fråga vad som krävs för att du ska få ett bolån.

Lycka till! /Johanna