Om kvarskatten som ska betalas är lägre än 100 kronor kan du vänta med att betala tills beloppet kommit upp i 100 kronor. Från och med det förfallodatum som framgår av ditt slutskattebesked är räntan 16,25%

När du betalar ska du ange bankgiro 5050-1055 och betalningsmottagare Skatteverket. Du hittar också inbetalningsuppgifterna på beräkningsbilagan.

Du måste ange ett OCR-nummer. Du hittar ditt OCR-nummer på den preliminära skatteuträkning som följer med din inkomstdeklaration eller på ditt slutskattebesked. Du kan även ta fram ditt OCR-nummer i e-tjänsten OCR-beräkning.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar